Nhà Hàng Đức Hoan – Phường Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1A Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3523 449
Trang web
Tọa độ 212.770.142, 10.619.079.599.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Đức Hoan ở đâu?

1A Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Đức Hoan như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Đức Hoan là:

Nhà Hàng Đức Hoan có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Đức Hoan là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Cà Phê Trà Phương Vy Tại Đắk Nông - Đức Minh