Nhà hàng Đức Xồm thịt dê – Tdp Tân An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 324M+69P, Tdp Tân An, Hàm Yên, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0359 884 955
Trang web
Tọa độ 220.556, 105.033.462

 


Địa chỉ Nhà hàng Đức Xồm thịt dê ở đâu?

324M+69P, Tdp Tân An, Hàm Yên, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Đức Xồm thịt dê như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Đức Xồm thịt dê là: Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Nhà hàng Đức Xồm thịt dê có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Đức Xồm thịt dê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Tuấn Hùng - TT. Yên Mỹ