Nhà Hàng Duy Nghĩa – P. Đề Thám

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 538 Lê Thánh Tông, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 427 71 69
Trang web
Tọa độ 20.447.942.299.999.900, 1.063.352.992

 


Địa chỉ Nhà Hàng Duy Nghĩa ở đâu?

538 Lê Thánh Tông, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Duy Nghĩa như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Duy Nghĩa là: Thứ Ba:[07:30-23:00], Thứ Tư:[07:30-23:00], Thứ Năm:[07:30-23:00], Thứ Sáu:[07:30-23:00], Thứ Bảy:[07:30-23:00], Chủ Nhật:[07:30-23:00], Thứ Hai:[07:30-23:00]

Nhà Hàng Duy Nghĩa có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Duy Nghĩa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Minh Trí.Ẩm thực 3 miền - Tân Thanh