Nhà Hàng Giò Chả Hào Anh – Bích Đà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 Quốc Lộ 10, Phường Bích Đào, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Bích Đà, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3876 798
Trang web
Tọa độ 202.445.739, 1.059.945.623

 


Địa chỉ Nhà Hàng Giò Chả Hào Anh ở đâu?

10 Quốc Lộ 10, Phường Bích Đào, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Bích Đà, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Giò Chả Hào Anh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Giò Chả Hào Anh là:

Nhà Hàng Giò Chả Hào Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Giò Chả Hào Anh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Hải Sản Đông Bắc - P. Hiền Nam