Nhà Hàng Gió Sông – TT. Tân Uyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 32CM+6W9, Unnamed Road, TT. Tân Uyên, Hàm Yên, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 097 315 31 58
Trang web
Tọa độ 22.070.545, 105.034.849

 


Địa chỉ Nhà Hàng Gió Sông ở đâu?

32CM+6W9, Unnamed Road, TT. Tân Uyên, Hàm Yên, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Gió Sông như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Gió Sông là: Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00]

Nhà Hàng Gió Sông có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Gió Sông là:

Hình ảnh

Xem thêm:  ĐÓM Coffee & Tea - Vũ Chính