Nhà Hàng Hà Liên – Phường Mường Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Cục Hải Quan, 882 Đường 7/5, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 091 734 12 53
Trang web
Tọa độ 213.868.322, 1.030.148.634

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hà Liên ở đâu?

Cục Hải Quan, 882 Đường 7/5, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hà Liên như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hà Liên là:

Nhà Hàng Hà Liên có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hà Liên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  GoGi House - P. Đề Thám