Nhà hàng Hải sản 5 sao tại Quận Hoàn Kiếm – Chương Dương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 915 Đ. Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 094 199 94 56
Trang web http://haisanpho.vn/
Tọa độ 21.023.701.799.999.900, 1.058.610.544

 


Địa chỉ Nhà hàng Hải sản 5 sao tại Quận Hoàn Kiếm ở đâu?

915 Đ. Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hải sản 5 sao tại Quận Hoàn Kiếm như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hải sản 5 sao tại Quận Hoàn Kiếm là: Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-00:00], Thứ Ba:[09:00-00:00], Thứ Tư:[09:00-00:00], Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00], Thứ Bảy:[09:00-00:00]

Nhà hàng Hải sản 5 sao tại Quận Hoàn Kiếm có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hải sản 5 sao tại Quận Hoàn Kiếm là: http://haisanpho.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Long Phụng - KDC Đồng Tâm