Nhà Hàng Hải Sản – Biển Kỳ Hà – Phường An Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 91 Lý Thường Kiệt, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 514 05 43
Trang web
Tọa độ 15.568.753.699.999.900, 1.084.700.101

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản - Biển Kỳ Hà ở đâu?

91 Lý Thường Kiệt, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản - Biển Kỳ Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản – Biển Kỳ Hà là: Thứ Hai:[07:30-23:30], Thứ Ba:[07:30-23:30], Thứ Tư:[07:30-23:30], Thứ Năm:[07:30-23:30], Thứ Sáu:[07:30-23:30], Thứ Bảy:[07:30-23:30], Chủ Nhật:[07:30-23:30]

Nhà Hàng Hải Sản - Biển Kỳ Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hải Sản – Biển Kỳ Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lâm Tòng Quán - Phường Hàm Tiến