Nhà Hàng Hải Sản Đại Dương Xanh – Nguyễn Du

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28 Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Du, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 097 337 55 57
Trang web
Tọa độ 18.351.175.299.999.900, 10.589.388.009.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Đại Dương Xanh ở đâu?

28 Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Du, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Đại Dương Xanh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Đại Dương Xanh là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Hải Sản Đại Dương Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hải Sản Đại Dương Xanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Ngon Mũi Né - Mũi Né