Nhà Hàng Hải Sản Đại Hùng – KP1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 168B Đường 30 Tháng 4, KP1, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 6629 777
Trang web
Tọa độ 102.165.476, 1.039.694.267

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Đại Hùng ở đâu?

168B Đường 30 Tháng 4, KP1, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Đại Hùng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Đại Hùng là: Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00]

Nhà Hàng Hải Sản Đại Hùng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hải Sản Đại Hùng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Pho Thai Son La - P. Quyết Thắng