Nhà Hàng Hải Sản Đức Long Cái Dăm Quảng Ninh – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 207 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 583 05 55
Trang web
Tọa độ 209.521.561, 107.026.018

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Đức Long Cái Dăm Quảng Ninh ở đâu?

207 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Đức Long Cái Dăm Quảng Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Đức Long Cái Dăm Quảng Ninh là:

Nhà Hàng Hải Sản Đức Long Cái Dăm Quảng Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hải Sản Đức Long Cái Dăm Quảng Ninh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng A35 - Phường