Nhà hàng hải sản ngon nhất Nha Trang – Nhà hàng Lê Dương – Vạn Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Xóm Cồn, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 090 778 58 88
Trang web https://nha-hang-le-duong.business.site/
Tọa độ 122.588.577, 1.091.894.116

 


Địa chỉ Nhà hàng hải sản ngon nhất Nha Trang - Nhà hàng Lê Dương ở đâu?

Đường Xóm Cồn, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng hải sản ngon nhất Nha Trang - Nhà hàng Lê Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng hải sản ngon nhất Nha Trang – Nhà hàng Lê Dương là: Thứ Hai:[08:30-23:00], Thứ Ba:[08:30-23:00], Thứ Tư:[08:30-23:00], Thứ Năm:[08:30-23:00], Thứ Sáu:[08:30-23:00], Thứ Bảy:[08:30-23:00], Chủ Nhật:[08:30-23:00]

Nhà hàng hải sản ngon nhất Nha Trang - Nhà hàng Lê Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng hải sản ngon nhất Nha Trang – Nhà hàng Lê Dương là: https://nha-hang-le-duong.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hương Đồng - Hòa Thuận