Nhà Hàng Hàn Quốc King Dakgalbi – Ngọc Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 696 62 89
Trang web
Tọa độ 21.029.745.899.999.900, 10.581.247.529.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hàn Quốc King Dakgalbi ở đâu?

22 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hàn Quốc King Dakgalbi như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hàn Quốc King Dakgalbi là: Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Nhà Hàng Hàn Quốc King Dakgalbi có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hàn Quốc King Dakgalbi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lee's House - Nông Trang