Nhà Hàng Hàn Việt – Liên Bảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8JF4+C23, Nguyễn Tất Thành, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 097 974 37 09
Trang web
Tọa độ 213.235.001, 1.056.050.315

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hàn Việt ở đâu?

8JF4+C23, Nguyễn Tất Thành, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hàn Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hàn Việt là:

Nhà Hàng Hàn Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hàn Việt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Coconut Island Resort - Tp. Phú Quốc