Nhà Hàng Hạnh Bá – Điểm Ăn Ngon Ql1A – Lễ Thượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MWP6+7PV, Lễ Thượng, Phú Xuyên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 307 02 64
Trang web
Tọa độ 20.685.731.699.999.900, 10.591.179.729.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hạnh Bá - Điểm Ăn Ngon Ql1A ở đâu?

MWP6+7PV, Lễ Thượng, Phú Xuyên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hạnh Bá - Điểm Ăn Ngon Ql1A như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hạnh Bá – Điểm Ăn Ngon Ql1A là: Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Nhà Hàng Hạnh Bá - Điểm Ăn Ngon Ql1A có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hạnh Bá – Điểm Ăn Ngon Ql1A là:

Hình ảnh

Xem thêm:  QUÁN ĂN GIA ĐINH LÂM THUYÊN - Bình An