Nhà hàng Hiến Thi – Yên Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Trần Hưng Đạo, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 279 51 69
Trang web https://www.facebook.com/maiilann
Tọa độ 21.031.507.899.999.900, 10.676.489.679.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Hiến Thi ở đâu?

Trần Hưng Đạo, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hiến Thi như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hiến Thi là: Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00]

Nhà hàng Hiến Thi có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hiến Thi là: https://www.facebook.com/maiilann

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Đại Dương - Nghi Phú