Nhà hàng Hiệp An – Trần Hưng Đạo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 Phố Bùi Văn Dị, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam 400000, Việt Nam
Số điện thoại 097 825 86 99
Trang web https://m.facebook.com/nhahanghiepan/
Tọa độ 205.348.994, 1.059.204.659

 


Địa chỉ Nhà hàng Hiệp An ở đâu?

5 Phố Bùi Văn Dị, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam 400000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hiệp An như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hiệp An là: Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00]

Nhà hàng Hiệp An có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hiệp An là: https://m.facebook.com/nhahanghiepan/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Tao Ngộ - Vạn Hưng