Nhà hàng Hoa Sứ – Ninh Kiều

Thông tin liên hệ

Địa chỉ KDL, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3820 717
Trang web http://www.nhahanghoasu.com/
Tọa độ 100.388.358, 1.057.926.531

 


Địa chỉ Nhà hàng Hoa Sứ ở đâu?

KDL, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoa Sứ như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoa Sứ là: Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00]

Nhà hàng Hoa Sứ có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hoa Sứ là: http://www.nhahanghoasu.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Xuân Vinh - Hoa Lư