Nhà hàng Hoa Tới – Ngựa Đủ Món – TT. Hát Lót

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 634V+2Q9, TT. Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 0368 039 633
Trang web
Tọa độ 212.050.338, 10.409.447.899.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Hoa Tới - Ngựa Đủ Món ở đâu?

634V+2Q9, TT. Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoa Tới - Ngựa Đủ Món như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoa Tới – Ngựa Đủ Món là: Chủ Nhật:[07:00-00:00], Thứ Hai:[07:00-00:00], Thứ Ba:[07:00-00:00], Thứ Tư:[07:00-00:00], Thứ Năm:[07:00-00:00], Thứ Sáu:[07:00-00:00], Thứ Bảy:[07:00-00:00]

Nhà hàng Hoa Tới - Ngựa Đủ Món có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hoa Tới – Ngựa Đủ Món là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Sen Thanh Hóa - P. Lam Sơn