Nhà hàng Hoàng Giang – Bắc Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ FJPG+5RX, Trương Pháp, Phường Hải Thành, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 093 609 16 75
Trang web
Tọa độ 17.485.481, 1.066.271.129

 


Địa chỉ Nhà hàng Hoàng Giang ở đâu?

FJPG+5RX, Trương Pháp, Phường Hải Thành, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoàng Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoàng Giang là: Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:30-23:00], Thứ Sáu:[06:30-23:00], Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00], Thứ Hai:[06:30-23:00]

Nhà hàng Hoàng Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hoàng Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Vietnam Backpacker Hostels - Hue Hostel & Sports Bar - Phú Hội