Nhà hàng Hưng Diệp – P.Yên Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PWGC+5C3, P.Yên Thịnh, Tp. Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 097 588 73 89
Trang web
Tọa độ 217.253.916, 10.492.105.439.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Hưng Diệp ở đâu?

PWGC+5C3, P.Yên Thịnh, Tp. Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hưng Diệp như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hưng Diệp là: Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Nhà hàng Hưng Diệp có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hưng Diệp là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bếp Bình An - Hải Tiến