Nhà Hàng Hùng Phúc – Ph.Thọ Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8C37+PJH, Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0396 596 156
Trang web
Tọa độ 21.304.316.099.999.900, 1.054.141.245

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hùng Phúc ở đâu?

8C37+PJH, Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hùng Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hùng Phúc là: Chủ Nhật:[16:00-05:30], Thứ Hai:[16:00-05:30], Thứ Ba:[16:00-05:30], Thứ Tư:[16:00-05:30], Thứ Năm:[16:00-05:30], Thứ Sáu:[16:00-05:30], Thứ Bảy:[16:00-05:30]

Nhà Hàng Hùng Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hùng Phúc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Sen Vàng - Hưng Bình