Nhà Hàng Hướng Liễu – Gia Nghĩa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 090 458 32 07
Trang web http://nhahanghuonglieusunflower.com/
Tọa độ 11.995.411.299.999.900, 107.685.626

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hướng Liễu ở đâu?

Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hướng Liễu như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hướng Liễu là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Hướng Liễu có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hướng Liễu là: http://nhahanghuonglieusunflower.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Thành Tín - P. Minh Xuân