Nhà Hàng Khai Vị – Tân Lập

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 53 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3522 331
Trang web
Tọa độ 122.364.347, 10.919.398.969.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Khai Vị ở đâu?

53 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Khai Vị như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Khai Vị là:

Nhà Hàng Khai Vị có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Khai Vị là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Nga Cầu - Phùng Chí Kiên