Nhà Hàng Kinh Đô – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 99 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3845 909
Trang web
Tọa độ 209.548.608, 1.070.473.645

 


Địa chỉ Nhà Hàng Kinh Đô ở đâu?

99 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Kinh Đô như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Kinh Đô là: Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30]

Nhà Hàng Kinh Đô có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Kinh Đô là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng số 6 - Lưỡng Vượng