Nhà hàng Korean Biwon – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 662A Nguyễn An Ninh, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3582 956
Trang web
Tọa độ 103.556.695, 10.710.119.159.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Korean Biwon ở đâu?

662A Nguyễn An Ninh, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Korean Biwon như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Korean Biwon là: Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00]

Nhà hàng Korean Biwon có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Korean Biwon là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm hội nghị yến tiệc Hưng Lộc Phát Palace - Phường 3