Nhà hàng Lan Châu – Cửa lò – Thu Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đảo Lan Châu, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An 43253, Việt Nam
Số điện thoại 0869 695 777
Trang web http://nha-hang-lan-chau-cua-lo.business.site/
Tọa độ 18.820.424, 10.572.228.299.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Lan Châu - Cửa lò ở đâu?

Đảo Lan Châu, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An 43253, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Lan Châu - Cửa lò như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Lan Châu – Cửa lò là: Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00]

Nhà hàng Lan Châu - Cửa lò có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Lan Châu – Cửa lò là: http://nha-hang-lan-chau-cua-lo.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bi Bo - Phường Hàm Tiến