Nhà Hàng Lập Hiền – Cốc Lếu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 223 Hồng Hà, Cốc Lếu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 3822 808
Trang web
Tọa độ 22.498.279.099.999.900, 1.039.694.059

 


Địa chỉ Nhà Hàng Lập Hiền ở đâu?

223 Hồng Hà, Cốc Lếu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lập Hiền như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lập Hiền là:

Nhà Hàng Lập Hiền có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Lập Hiền là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ HÀNG THANH BÌNH - TT. Bắc Sơn