Nhà Hàng Lê Ưu Dê 35 – Ninh Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7XV4+F46, QL1A, Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 563 51 35
Trang web
Tọa độ 202.936.619, 10.595.526.509.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Lê Ưu Dê 35 ở đâu?

7XV4+F46, QL1A, Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lê Ưu Dê 35 như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lê Ưu Dê 35 là: Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Nhà Hàng Lê Ưu Dê 35 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Lê Ưu Dê 35 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì Ý Huôi - Phường 7