Nhà Hàng Liên Hà – Yên Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 761 Quang Trung, Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0219 3841 423
Trang web
Tọa độ 227.401.096, 1.053.141.904

 


Địa chỉ Nhà Hàng Liên Hà ở đâu?

761 Quang Trung, Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Liên Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Liên Hà là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Liên Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Liên Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán cơm Bách Lạc - Quyết Thắng