Nhà hàng Lửa Việt – Đông Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 58 Trần Hữu Dực, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 094 714 80 09
Trang web http://nha-hang-lua-viet.business.site/
Tọa độ 168.002.731, 10.711.029.359.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Lửa Việt ở đâu?

58 Trần Hữu Dực, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Lửa Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Lửa Việt là: Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00]

Nhà hàng Lửa Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Lửa Việt là: http://nha-hang-lua-viet.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn - P. Quang Trung