Nhà Hàng Nam Hạnh Vua Gà Tươi Mạnh Hoạch – Tử Dương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ V26P+2QV, Tử Dương, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 094 308 88 89
Trang web
Tọa độ 20.860.113.899.999.900, 1.060.369.302

 


Địa chỉ Nhà Hàng Nam Hạnh Vua Gà Tươi Mạnh Hoạch ở đâu?

V26P+2QV, Tử Dương, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nam Hạnh Vua Gà Tươi Mạnh Hoạch như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nam Hạnh Vua Gà Tươi Mạnh Hoạch là: Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30]

Nhà Hàng Nam Hạnh Vua Gà Tươi Mạnh Hoạch có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Nam Hạnh Vua Gà Tươi Mạnh Hoạch là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ven Đô - An Hoà