Nhà Hàng Neptune – Đông Khê

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 644 67 46
Trang web
Tọa độ 208.552.712, 1.066.998.004

 


Địa chỉ Nhà Hàng Neptune ở đâu?

8 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Neptune như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Neptune là: Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00]

Nhà Hàng Neptune có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Neptune là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Nhậu Sáu Ánh - TT. Mỹ An