NHÀ HÀNG NGỌC ĐEN – Dien Chau

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XJF2+R8C, Dien Chau, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 091 655 67 77
Trang web
Tọa độ 189.745.718, 10.560.075.959.999.900

 


Địa chỉ NHÀ HÀNG NGỌC ĐEN ở đâu?

XJF2+R8C, Dien Chau, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ HÀNG NGỌC ĐEN như thế nào?

Giờ làm việc của NHÀ HÀNG NGỌC ĐEN là: Thứ Hai:[10:00-15:00], Thứ Ba:[10:00-15:00], Thứ Tư:[10:00-15:00], Thứ Năm:[10:00-15:00], Thứ Sáu:[10:00-15:00], Thứ Bảy:[10:00-15:00], Chủ Nhật:[10:00-15:00]

NHÀ HÀNG NGỌC ĐEN có website không?

Địa chỉ trang web của NHÀ HÀNG NGỌC ĐEN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thịt Chó Nam Thu - Hàng Văn Thụ0