Nhà hàng Nhật Bản Osaka sushi thái nguyên/japanese restaurant – Đồng Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phố Phố Nguyễn Bính, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 24000, Việt Nam
Số điện thoại 098 821 52 90
Trang web
Tọa độ 215.799.727, 1.058.359.311

 


Địa chỉ Nhà hàng Nhật Bản Osaka sushi thái nguyên/japanese restaurant ở đâu?

Phố Phố Nguyễn Bính, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 24000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Nhật Bản Osaka sushi thái nguyên/japanese restaurant như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Nhật Bản Osaka sushi thái nguyên/japanese restaurant là: Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00]

Nhà hàng Nhật Bản Osaka sushi thái nguyên/japanese restaurant có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Nhật Bản Osaka sushi thái nguyên/japanese restaurant là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm 7 Huệ Tây Ninh - Phường 3