Nhà Hàng Nhật Bản – P. Bình Hàn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18 P. Vương Chiêu, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 110 56 89
Trang web
Tọa độ 209.484.075, 1.063.353.535

 


Địa chỉ Nhà Hàng Nhật Bản ở đâu?

18 P. Vương Chiêu, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhật Bản như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhật Bản là: Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00]

Nhà Hàng Nhật Bản có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Nhật Bản là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm phở phú lan - Bắc Kạn