Nhà Hàng Nhật Ly – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 88 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3821 651
Trang web https://www.foody.vn/lam-dong/nha-hang-nhat-ly-phan-dinh-phung
Tọa độ 11.945.657.899.999.900, 1.084.348.682

 


Địa chỉ Nhà Hàng Nhật Ly ở đâu?

88 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhật Ly như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhật Ly là: Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ẩm Thực Mộc Dương - Nghĩa An