Nhà Hàng Nhị Còi – Phường Mường Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 152 Hoàng Công Chất, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 6255 022
Trang web
Tọa độ 213.860.055, 1.030.220.872

 


Địa chỉ Nhà Hàng Nhị Còi ở đâu?

152 Hoàng Công Chất, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhị Còi như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhị Còi là:

Nhà Hàng Nhị Còi có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Nhị Còi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Res Beefsteak - Phú Thuỷ