Nhà Hàng Ninh Phong – Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ấp Đồn – Yên Trung – Yên Phong, Bắc Ninh, 221438, Việt Nam
Số điện thoại 098 137 79 99
Trang web
Tọa độ 212.041.194, 1.059.997.997

 


Địa chỉ Nhà Hàng Ninh Phong ở đâu?

Ấp Đồn – Yên Trung – Yên Phong, Bắc Ninh, 221438, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ninh Phong như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ninh Phong là: Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00], Thứ Bảy:[05:00-22:00]

Nhà Hàng Ninh Phong có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Ninh Phong là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Gà Xối Mỡ 668 - Thái Hoà