Nhà Hàng Oanh Béo – La Phù

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ĐT317, La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0386 555 743
Trang web https://www.facebook.com/Nhahangoanhbeo/
Tọa độ 211.705.446, 10.528.014.639.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Oanh Béo ở đâu?

ĐT317, La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Oanh Béo như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Oanh Béo là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Oanh Béo có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Oanh Béo là: https://www.facebook.com/Nhahangoanhbeo/

Hình ảnh

Xem thêm:  Manwah - Taiwanese Hot Pot Vincom Biên Hòa - Kp2