Nhà Hàng Phú Cường – Quang Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ GJ58+86Q, Trương Pháp, Quang Phú, quảng bình, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3810 114
Trang web
Tọa độ 175.083.333, 1.066.156.166

 


Địa chỉ Nhà Hàng Phú Cường ở đâu?

GJ58+86Q, Trương Pháp, Quang Phú, quảng bình, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Phú Cường như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Phú Cường là: Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00]

Nhà Hàng Phú Cường có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Phú Cường là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh mì heo quay Hoàng Ký - Tiên Thuỷ