Nhà Hàng Quà Quê Quán – Đông Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RQ2V+63J, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 8676 868
Trang web
Tọa độ 198.005.943, 1.057.926.559

 


Địa chỉ Nhà Hàng Quà Quê Quán ở đâu?

RQ2V+63J, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Quà Quê Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Quà Quê Quán là: Thứ Hai:[16:00-22:00], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00], Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00], Thứ Bảy:[16:00-22:00], Chủ Nhật:[16:00-22:00]

Nhà Hàng Quà Quê Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Quà Quê Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quê Hương quán - Phường 2