Nhà Hàng Quyết Còi đặc sản thịt dê thanh sơn – Đoan Hạ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 48P2+X4W, Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 097 765 50 98
Trang web
Tọa độ 211.374.832, 1.053.003.143

 


Địa chỉ Nhà Hàng Quyết Còi đặc sản thịt dê thanh sơn ở đâu?

48P2+X4W, Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Quyết Còi đặc sản thịt dê thanh sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Quyết Còi đặc sản thịt dê thanh sơn là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Quyết Còi đặc sản thịt dê thanh sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Quyết Còi đặc sản thịt dê thanh sơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Đồng Quê - Phường 1