Nhà hàng – Resort – Cà phê Pháo Đài – Pháo Đài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Mạc Thiên Tích, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang 920000, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3969 999
Trang web
Tọa độ 10.377.243, 10.448.281.089.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng - Resort - Cà phê Pháo Đài ở đâu?

1 Mạc Thiên Tích, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang 920000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng - Resort - Cà phê Pháo Đài như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng – Resort – Cà phê Pháo Đài là:

Nhà hàng - Resort - Cà phê Pháo Đài có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng – Resort – Cà phê Pháo Đài là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn sáng Mạnh Nga - Trần Tế Xương