Nhà Hàng Sân Vườn Vạn Lộc Phát – Khu phố Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 68, 12 QL13, Khu phố Trung, Thuận An, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 093 103 03 68
Trang web https://nhahangvanlocphat.vn/
Tọa độ 108.741.263, 1.067.022.087

 


Địa chỉ Nhà Hàng Sân Vườn Vạn Lộc Phát ở đâu?

68, 12 QL13, Khu phố Trung, Thuận An, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sân Vườn Vạn Lộc Phát như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sân Vườn Vạn Lộc Phát là: Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30]

Nhà Hàng Sân Vườn Vạn Lộc Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Sân Vườn Vạn Lộc Phát là: https://nhahangvanlocphat.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Sinh Nhật Như Ý - Quỳ Hợp