Nhà Hàng Sóng Biển – Hưng Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 162 Lê Lợi, Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3829 358
Trang web
Tọa độ 10.922.618.799.999.900, 1.081.121.859

 


Địa chỉ Nhà Hàng Sóng Biển ở đâu?

162 Lê Lợi, Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sóng Biển như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sóng Biển là: Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Nhà Hàng Sóng Biển có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Sóng Biển là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Trung - TT. Bình Định