Nhà hàng Sonnet Cửa Lò – Nghi Hương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 256 Bình Minh, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An 420000, Việt Nam
Số điện thoại 096 833 48 80
Trang web http://sonnetcualo.com/
Tọa độ 18.800.353.599.999.900, 10.572.745.839.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Sonnet Cửa Lò ở đâu?

Số 256 Bình Minh, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An 420000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Sonnet Cửa Lò như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Sonnet Cửa Lò là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nhà hàng Sonnet Cửa Lò có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Sonnet Cửa Lò là: http://sonnetcualo.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Thảo Nhi - TT. Phong Châu