Nhà hàng Tam Dương – Đạo Tú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9H36+CVG, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 098 533 28 38
Trang web
Tọa độ 21.353.568.199.999.900, 1.055.621.944

 


Địa chỉ Nhà hàng Tam Dương ở đâu?

9H36+CVG, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Tam Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Tam Dương là: Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Nhà hàng Tam Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Tam Dương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Com Viet Nam Thuc Don - Xương Huân