Nhà Hàng Tân Bia – An Thái

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Đ. 208, An Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3500 213
Trang web
Tọa độ 208.567.346, 10.665.210.549.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tân Bia ở đâu?

22 Đ. 208, An Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tân Bia như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tân Bia là:

Nhà Hàng Tân Bia có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tân Bia là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thuy Duong 3 Hotel - Phường Minh An