Nhà Hàng Tân Dân – TT. Đông Khê

Thông tin liên hệ

Địa chỉ CCJJ+4W3, QL4A, TT. Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 098 742 69 98
Trang web
Tọa độ 22.430.254.899.999.900, 106.432.311

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tân Dân ở đâu?

CCJJ+4W3, QL4A, TT. Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tân Dân như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tân Dân là: Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00]

Nhà Hàng Tân Dân có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tân Dân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Cơm Chay - P. Tân Sơn